INGYENES szállítás minden vásárlásnál MA.

0
00 Ft

A szállítás módja

  • DPD DPD (házhozszállítás) INGYEN
INGYENES szállítás
A kosárba

Vásárlási feltételek

A STINIO.HU WEB-SHOP ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI


 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a TT HOLDING a.s.
 (továbbiakban: „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.stinio.hu weboldalon keresztül
 nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”)
 jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”). Az
 ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a stinio.hu weboldalon
 keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a
 Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
 

Név: TT HOLDING a.s.
 Székhely és levelezési cím: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, CZ
 Ügyfélszolgálat: lásd bővebben I.6. pont
 Telefonszáma: +3613009265
 E-mail cím: info@stinio.hu
 Cégjegyzékszám: 241 71 034
 Bejegyző bíróság megnevezése: Krajského soudu v Brně (Brünni Kerületi Bíróság)
 Adószám: CZ24171034


A TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI
 
Név: Shean s.r.o.
 Székhely és levelezési cím: Bezručova 2297/2, 678 01 Blansko, CZ
Kapcsolat: info@shean.cz


I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE


 I.1.
 
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
 kereskedelmi szolgáltatásra, amely a stinio.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: stinio.hu online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A stinio.hu online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.


I.2.
 
A stinio.hu online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


I.3.
 
A www.stinio.hu online áruház szolgáltatásai minden felhasználó számára elérhetőek regisztráció nélkül is.


I.4.
 A szerződés a szolgáltató és a felhasználó között a megrendelés leadásával egyidejűleg létrejön. A
 felhasználó a rendelés leadását követő 2 órán (120 perc) belül törölheti a rendelést. Ha a felhasználó
 nem veszi át a megrendelt termékeket a szerződésnek megfelelő időpontban és helyen, a felhasználó
 köteles a szolgáltatónak az ismételt kiszállítás, vagy – a felhasználó nem fizetése esetén – a termékek
 visszaszállítása kapcsán felmerült költségeit megtéríteni. A reluxák és roletták mindig egyedi méretre készülnek, ezért a felhasználó köteles a szolgáltatónak az ezen termékek legyártásával összefüggésben felmerült költségeit megtéríteni, ha a rendelés törlésekor a termék legyártására már sor került. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.


I.5.
 
A szerződés nyelve magyar.


I.6.
 Ügyfélszolgálat
 
Ügyfélszolgálati iroda helye: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, CZ
 Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra van lehetőség. Az Ügyfél emailben, telefonon
 vagy személyesen tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
 Telefonos ügyfélszolgálat hívható hétköznapokon 08:30-tól 16:00-ig, szombaton 08:00-tól 12:30-ig
 (előzetes megbeszélés alapján)
 Telefon: +420 516 410 000
 Internet cím: www.stinio.hu
E-mail: info@stinio.hu


II.RENDELÉS ADATAINAK MEGADÁSA


 II.1.
 
Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal tovább lép, abban az esetben a
 rendelés egy valós e-mail cím, telefonszám, valamint a szállítási adatok megadásával hajtható végre.
 Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. Az Ügyfél a rendeléssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat
 feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.


II.2.
 
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az
 illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót az Ügyfél által megadott adatok megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű
 felelősség nem terheli. Ügyfél az adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.


II.3.
 
Az Ügyfél vállalja, hogy a rendelés során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében,
 hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az Ügyfél köteles a megadott
 adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.


III.MEGRENDELÉS


 III.1.
 
A vásárolandó termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek felhasználására és használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal,
 hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelt felhasználói útmutató
 tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a
 felhasználói útmutatóban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal
 rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk
 készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek - ahol ezt a jogszabályok előírják -
 használati utasítását az áruhoz mellékeljük. A felhasználói kézikönyvek tartalmazhatnak web-címeket
 melyeken a szolgáltató további tájékoztató anyagokat és videókat tehet közzé. Ha véletlenül nem
 kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi – jelezze, hogy pótolhassuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, felhasználásával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az I.6 pontban találja.


III.2.
 
A vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános
 forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.


III.3.
 
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe.

III.4.
 
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös
 tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától
 jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt
 megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


III.5.
 
A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt
 hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által
 tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért,
 illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


III.5.a) RAKTÁRON LÉVŐ (ELŐRE GYÁRTOTT) TERMÉK MEGRENDELÉSE
 
Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék
 részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár
 tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb felső oldalán található kosár ikonra kattintást
 követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár
 tartalma törölhető („Kosár kiürítése”).


III.5.b) EGYEDILEG GYÁRTOTT TERMÉK MEGRENDELÉSE
 
A weboldalon a kívánt termékre kattintva az Ügyfél megadja a termék paramétereit és kiválasztja megrendelni kívánt terméket majd a kosárba rakja azt.


 Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette és rendelését leadta, a kiválasztott átvételi
 módtól függően az Ügyfél vagy felveszi a megadott felvételi ponton a termékeket vagy kiszállítás
 esetén a termékek kiszállításra kerülnek az általa megadott címre. A megadott fizetési módtól függően az Ügyfél vagy online kártyás fizetéssel, banki átutalással vagy átvételkor fizeti meg a vételárat.


III.6.
 
A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót tartalmazó módon (bruttó),
 forintban vannak feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Amennyiben külön csomagolási költség kerül felszámításra, az a rendelés véglegesítése és elküldése előtt ellenőrizhető.


IV.ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA


 Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a
 Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl.
 termék törlése a kosárból a [TÖRLÉS] gombra kattintva).


V. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS


 V.1.
 
Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) átvételét a Szolgáltató automatikus visszaigazoló email útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.


V.2.
 A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül,
 mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.


V.3.
 
Ha az Ügyfél a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé.


V.4.
 
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a szerződés fogyasztó és a vállalkozás között jön létre, úgy az a szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, és a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének hatálya alá tartozik.


V.5.
 
Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején,
 illetve a termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben a szerződés nem jön létre, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára a Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.


VI. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK


 Az ebben a Szerződési feltételekben meghatározottak kivételével az áru kiszállításával összefüggésben a Szállító semmilyen korlátozással nem él.


 Az áru lehetséges kiszállítási és átadás-átvételi módjait az ÁSZF jelen pontja szabályozza. Amennyiben az ügyfél adott címre megrendeli a kiszállítást (a kosárban bejelöli a szállítást), a kiszállítás díja megjelenik a kosárban, ami az adott megrendelés terjedelme, valamint a szállítási távolság alapján kerül kiszámításra. A kiszállítást külső szállítmányozó vállalat végzi.


VI.1.
 
A Szolgálató a megrendelt és kiszállítani kért árut szállítási költség ellenében szállítja ki az Ügyfél
 részére. A Szolgálató az Ügyfelet a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A
 szállítási díj meghatározása a kosárban lévő termékek figyelembevételével történik. A Szolgáltató
 jogosult az eltérő termékkategóriák esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni. A Szolgáltató bizonyos
 kedvezményes időszakokban a megrendelt és kiszállítani kért árut díjmentesen vagy kedvezményesen házhoz szállítja fuvarozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon vagy az adott Promócióban közzétett, díjmentes vagy kedvezményes
 szállítást biztosító összeget, vagy a Megrendelés egyébként megfelel a promóció feltételeinek. A
 feltételek meghatározására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult. Amennyiben az Ügyfél olyan terméket
 is rendel, amely nem érintett az ingyenes szállítással, akkor a Szolgáltató jogosult szállítási díjat
 felszámítani az adott Megrendeléssel összefüggésben. A szállítási költséggel terhelt megrendelések
 esetén a fuvardíjat (szállítási költséget) az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés
 összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. A szállítással
 kapcsolatos információkról a „Szállítás és személyes átvétel” menüpont alatt tájékozódhat.
 A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

VI.2.


 VI.2.a)
 
Futárszolgálattal történő szállítás esetén a Szolgáltató rendszerint a megrendelést követő 10-15
 napon belül adja át a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak. A termék kézbesítésének időpontja a kézbesítés helyétől és a futárszolgálat kapacitásától függ. A termék Megrendelő részére történő kézbesítésére rendszerint a futárszolgálat átvételét követően 2 - 3 munkanapon kerül sor. Javasoljuk, hogy a Megrendelő átvételekor ellenőrizze a küldemény épségét.

Javasoljuk, hogy amennyiben a Megrendelő szemmel látható hibát észlel, tagadja meg a küldemény átvételét és vegyen fel a futárszolgálat alkalmazottjával reklamációs jegyzőkönyvet. Javasoljuk, hogy amennyiben a sérülés nem nyilvánvaló, és annak feltárására csak az áru kicsomagolása után kerül sor, a Megrendelő az áru átvételét követő 24 órán belül lépjen kapcsolatba a Szállítóval és jelentse be a hibát. A hiba átvételtől számított 24 órán belüli gyors feltárása és azonnali bejelentése megkönnyíti az ok feltárását és a gyors rendezést, valamint ezzel elkerülhető a vita arról, hogy a sérülés illetve meghibásodás az áru Megrendelő általi átvétele után, vagy még azelőtt keletkezett-e.


 Futárszolgálattal végzett kiszállítás esetén a Megrendelő a termék szállításával kapcsolatban köteles
 együttműködni.


VI.2.b) Reluxák, roletták (kizárólag beszerelés nélkül szállítjuk)
 
Ez a fajta áru a Megrendelő által a weboldalon történő szerkesztésnek megfelelő kivitelben és jellemzőkkel egyedileg legyártva értékesíti a Szolgáltató. Az ilyen típusú termékeknek a szállítási határideje a megrendelt áru típusának és összetettségének függvényében a legtöbb esetben 10 – 15 nap.


VI.2.c)
 
Olyan áru esetén, ami előlegfizetést igényel, az átadás dátuma csak az előleg Szolgáltató számlájára
 történő jóváírásától számítandó. A befizetéshez az előlegszámlát a hozzá tartozó bizonylatokkal együtt a megrendelés elküldését követően e-mailben kapja meg a Megrendelő.


VI.2.d)
 
Amennyiben a Megrendelő átvételkor az árut készpénzben nem fizeti ki, a Szállító nem adja ki a
 Megrendelőnek a termékeket és a Szolgáltatónak a megrendelés meghiúsult kiszállításával, valamint
 előkészítésével összefüggésben felmerült költségeit Megrendelő viseli.


VI.2.e) Webáruház által kiszámított szállítási díj

A szállítás díja az adatok megadása után, a megrendelés elküldése előtt minden esetben feltüntetésre kerül.
 
VI.3.
 
Az Ügyfél a fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a Szállítás és fizetés menüpont alatt tájékozódhat.


VI.4. Számla
 
A Szolgáltató által kiállított Számla számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok
 által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az eredeti Számla hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.


 Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és kiszállítással kívánja a
 terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő Számlát kap a rendeléséről.
 
VII. ELÁLLÁS JOG


 Az e pontban foglaltak kizárólag a fogyasztónak minősülő megrendelőkre vonatkoznak. A fogyasztó
 jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 A fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.
 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:
· lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
 adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
· olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
 kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
 fogyasztó személyére szabtak.
· olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
 az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.


VII.1. Az elállási jog gyarkolásának menete


 VII.1.a) Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségeken a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA linken keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.


VII.1.b) A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a VII. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.


VII.1.c) A Szolgáltató emailben igazolja vissza a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

VII.1.d) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.

VII.1.e) Az elállási nyilatkozat postai úton történő megküldéseesetén a postára adás dátuma, e-mailen vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének a dátuma az irányadó a határidő számítás szempontjából.

VII.1.f) A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: ide kattintva elérhető. A Szolgáltató jogosult ezen átvevőponton kívül egyéb átvételi pontokat is meghatározni. A Szolgálató egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy egyes termékek mely átvevőponton adhatók le és melyeken nem. Ezen rendelkezés azonban az Ügyfél elállási jogát nem érinti, azaz a Szolgáltató folyamatosan köteles legalább egy olyan átvevőpontot fenntartani, ahová az általa forgalmazott és Ügyfél által kezdeményezett elállással érintett termékek visszaküldhetők, visszavihetők.

VII.1.g)

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve,
 ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a
 visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a
 Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem
 vállalja át a Fogyasztótól.

VII.1.h) A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék
 visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

VII.1.i) Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának
 kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi
 ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a
 többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált,
 legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a
 visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi
 figyelembe.


VII.1.j) A visszatérítés során a Szolgáltató az ügyfél bankszámlájára banki átutalással téríti vissza a
 kifizetett összeget.

VII.1.k) A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges
 használatot meghaladó használat miatt következett be.

VII.1.l) Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését
 követően gyakorolja felmondási jogát, köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a teljesítéssel
 összefüggésben felmerült költségeit (különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében megrendelt alkatrészek költségeit). A reluxák és roletták mindig egyedi méretre kerülnek legyártásra ezért a felhasználó köteles az ezen termékek legyártása során felmerült költségeket megtéríteni a szolgáltatónak amennyiben a rendelés törlésekor a termék már legyártásra került.

VII.1.m) A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
 megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.


VIII. JÓTÁLLÁS


 1. Kötelező jótállás         


 VIII.1.a) A Szolgáltatót a termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 181/2003. (XI. 5.)
 Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

VIII.1.b) A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél
 részére történő átadásával.


VIII.1.c) A Szolgáltató a bejelentett jótállási igény alapján tizenöt napon belül köteles a hibát megvizsgálni és a jogosult igényéről nyilatkozni.


 A javítást, a cserét, a munka újbóli elvégzését úgy kell teljesíteni, hogy az lehetőség szerint a
 lakóépület, illetőleg a lakás használatát ne akadályozza.


VIII.1.d) A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.


VIII.1.e) A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
 hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


VIII.1.f) Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági
 és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
 érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a IX.1. és a
 IX.2. pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


VIII.1.g) A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és
 termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.


VIII.1.h) Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél
 Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a XII.2. pontban feltüntettettek alapján.


VIII.2. Önkéntes jótállás
 
A Szolgáltató 24 hónap önkéntes jótállást vállal a termékeire.

IX.SZAVATOSSÁG


 IX.1.Kellékszavatosság
 
IX.1.a) Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági
 igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves
 elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a
 termék átadása időpontjában már léteztek.


 IX.1.b) Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az
 Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
 szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


IX.1.c) Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
 azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.


IX1.d) Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
 felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.


 IX.1.e) Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


IX.1.f) A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a
 Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a
 Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél
 részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


IX.1.g) Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából -
 elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


IX.2.Termékszavatosság
 
IX.2.a) A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a XI.1. pontban
 meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

IX.2.b) Az Ügyfelet nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
 termékszavatossági igényt egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény
 eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
 kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

IX.2.c) Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
 kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

IX.2.d) Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
 minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
 tulajdonságokkal.

IX.2.e) Annak ellenére, hogy a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a www.stinio.hu webáruházban a színek árnyalatiai hűen tükrözzék a valóságot, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a monitoron megjelenített színek nem feltétlenül muszáj, hogy megegyezzenek a termék lamelláinak illetve konstrukciójának színével.

IX.2.f) Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
 két éven belül érvényesítheti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a
 gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül
 közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

IX.2.h) Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
 szemben gyakorolhatja.

IX.2.i) A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

IX.2.j) A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
 bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

IX.2.k) A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


X.FELELŐSSÉG


 X.1.
 
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag
 tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal
 felelősséget.

X.2.
 
Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem
 vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért.

X.3.
 
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél
 teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

X.4.
 
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók
 oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem
 vállal felelősséget.

X.5.
 
Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató
 jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de
 nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

X.6.
 
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó
 nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával
 összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért
 kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

X.7.
 
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni
 Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja,
 jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

XI. SZERZŐI JOGOK


 XI.1.
 
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított
 felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során
 megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak
 (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését,
 szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

XI.2.
 
A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
 kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
 engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,
 továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató
 előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

XI.3.
 
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal
 használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal
 felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára,
 hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges
 ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató
 előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy
 hasznosíthatók.


XII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


 XII.1.Panaszügyintézés
 
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az ÁSZF I.6.
 pontjában feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő kizárólag írásban.
 A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és
 érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt
 a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában
 megindokolni.
 A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles három évig
 megőrizni.
 A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az ÁSZF I.6 pontjában megadott közvetlen
 elérhetőségeken fogadja.


XII.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval
 való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél
 számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését
 észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A
panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon
 érhetők el.
Békéltető testület. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a
 termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével
 kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást
 kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve
 fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető
 testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön
 törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás
 is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
 kommunikáció, ajánlat címzettje. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztinakrt.99. III.em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu
 Központi telefonszám: 
+3614882131
Fax: +3614882186
Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján ahttps://bekeltetes.hu/udvozlo weboldalon elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
Bírósági eljárás: az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
 érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


XIII. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME


 XIII.1.
 
A HBT HOLDING a.s. személyesadat-kezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 4. cikk 7) pontja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (atovábbiakban: “GDPR”) értelmében. A
 Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatok feldolgozását Magyarország és az EU jogszabályainak,
 különösen a GDPR előírásaival összhangban végzi.


XIII.2.
 
A Szolgáltató a személyes adatokat a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés megkötése és ezen
 szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából dolgozza fel. A feldolgozott személyes adatoknak a legmagasabb szintű védelmet nyújtja a magyar jogszabályoknak és a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós előírásoknak megfelelően.


XIII.3.
 
Az Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél személyes adatait bizalmasan kezeli, és megfelelő védelmet
 biztosítja számukra annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlen
 hozzáférés, azok megváltoztatása, megsemmisítése vagy elvesztése, illetéktelen átvitele, illetéktelen
 feldolgozása és egyéb személyes adatokkal való visszaélés ne történhessen.


XIII.4.
 
A Szolgáltató a személyes adatokat olyan formában dolgozza fel, amelyben az Ügyféltől kapta, a
 meghatározott felhasználási célnak megfelelően, és az ilyen cél teljesítéséhez szükséges mértékben, és csak a feldolgozáshoz szükséges ideig tárolja.


XIII.5.
 
Az Ügyfélnek joga van arra, hogy a Szolgáltató a GDPR 15. cikkelye szerint a személyes adataihoz
 hozzáférést kérjen, a GDPR 16. cikkelye alapján a személyes adatai módosítását, illetve a GDPR 18.
 cikkelye alapján a feldolgozás korlátozását kérje. A Ügyfél jogosult a személyes adatok törlésére a
 GDPR 17. cikk 1. bek. a) pontja, és c)-től f)-ig terjedő pontjai alapján. Ezenkívül a Vevőnek jogában
 áll kifogást emelni az adatfeldolgozás ellen a GDPR 21. cikkelye szerint, és az adatátvitellel szemben
 a GDPR 20. cikkelye szerint.


XIII.6.
 
Az Ügyfél tudomásul veszi:


XIII.6.a) hogy a Szolgáltatónál az áru megvásárlásával a Szolgáltatónak joga keletkezik a kereskedelmi
 értesítések, reklámanyagok, közvetlen értékesítések, piaci felmérések és közvetlen termékajánlatokat küldeni a Szolgáltató és harmadik fél részéről az Ügyfélnek, és egyúttal

XIII.6.b) kijelenti, hogy a XIII.6.a) pont szerint küldött információkat nem tekinti nem kívánt reklámnak

XIII.6.c) Az Ügyfélnek jogában áll kérni a Szolgáltatót, hogy részéről a XIII.6.a) pont szerint az információk küldésére már ne kerüljön sor, kérvénnyel, melyet térítés mentesen küldhet az info@stinio.hu címre.

XIII.6.d) a Szolgáltató által a XIII.6.a) pont keretén felül történő adatfeldolgozáshoz elengedhetetlen, hogy az Ügyfél szabad és tájékozott hozzájárulást adjon.


XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


 XIV.1.
 
A www.stinio.hu online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.


XIV.2.
 
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a
 Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon
 azokat kifejezetten elfogadja.