INGYENES szállítás minden vásárlásnál MA.

0
00 Ft

A szállítás módja

 • DPD DPD (házhozszállítás) INGYEN
INGYENES szállítás
A kosárba

Személyes adatok kezelése

GDPR rendelet 13. cikk követelményeinek ismertetése

„Az adatok kezelésére vonatkozó rendelkezésre bocsátandó információk, ha az adatokat az érintettől gyűjtik“

www.stinio.huwww.stinio.czwww.stinio.sk, weboldalakon az adatvédelem szekcióban megtalálja a részletes tájékoztatást arról, hogy hogyan gondoskodunk a személyes adatairól. Természetesen minden a GDPR rendelet 13. cikkének teljes mértékben megfelelő módon történik.

1) Ha az érintettre vonatkozó személyes adatok az érintettől kerülnek begyűjtésre, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában ezeket az információkat bocsátja az adatok érintettjének rendelkezésére:

a) az adatkezelő és annak esetleges képviselőjének kiléte és elérhetőségei;

Adatkezelő elérhetősége:
TT HOLDING, a.s.
Tišnovská 2029/51
664 34 Kuřim
Cégjegyzékszám: 241 71 034
Adóazonosító szám: CZ 241 71 034
Prágai Városi Bíróság által B részleg, 17584 betét alatt nyilvántartott társaság

Társaság levelezési címe: TT HOLDING, a. s., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim.

Adatvédelmi megbízott elérhetősége: Ladislav Horčica; gdpr@ttholding.cz

b) az esetleges adatvédelmi tisztviselő elérhetősége, amennyiben van;

Adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre.

c) azok a kezelési célok, melyekre a személyes adatok szolgálnak, valamint az adatkezelés jogalapja;

Az adatkezelés a következő bizonylatok/feladatok céljából történik:

 • szerződéses viszony keretén belüli kommunikáció,
 • üzleti ajánlatok,
 • projektek lebonyolítása,
 • változás a megrendelésben,
 • megrendelés,
 • beérkezett kifizetés,
 • kiszállításra előkészítve,
 • adó- és számviteli bizonylatok (bevételi bizonylat, számlák, jóváírások),
 • átadás-átvételi dokumentáció (szállítólevél),
 • reklamáció és azzal összefüggő dokumentumok,
 • belső áttekintések és nyomtatott összeállítások,
 • szoftver használata (felhasználó azonosító),
 • e-mail kommunikáció - az e-mail-cím az ügyfél megrendelésének állapotára, az áru raktárba vételezésére, az áru szállításra történő előkészítésére, a megrendelt áru szállító vállalatnak történő átadására, az ügyfél elégedettségének megállapítására és a weboldalon történő vásárlás harmadik fél számára nyújtott értékelése céljából történő írásos tájékoztatásra kerül felhasználásra.

GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b), c), f) pontja alapján a szerződés teljesítése jogos érdek.

Begyűjtött személyes adatok terjedelme:

 • Utónév, vezetéknév, e-mail cím - az ajánlat kidolgozásához szükséges minimális terjedelem
 • Utónév, vezetéknév, cím (számlázási cím, szállítási cím - a TT HOLDING, a.s. vállalat részéről biztosított szállítás esetén), e-mail cím, telefonszám - a termék megrendelése esetén a szerződés megkötéséhez, illetve a szervizeléshez vagy a reklamációhoz kapcsolódó konkrét elvárások megadásához minimálisan szükséges terjedelem.

d) a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

Vállalaton belüli nyomtatott összeállítások és áttekintések készítése a megrendelés feldolgozásának céljából.

Megrendeléshez tartozó dokumentumok:

 • Árajánlat
 • Megrendelés
 • Ellenőrzőlap
 • Szállítólevél
 • Reklamációs jegyzőkönyv
 • Kezelési útmutató

Könyvelési bizonylatok:

 • Előleg bekérő
 • Előleg számla
 • Végszámla
 • Jóváírás

E-mail kommunikáció:

 • Megerősítjük, hogy örömet szerzett - stinio.hu
 • A megrendelése sikeresen beérkezett - stinio.hu
 • Az áru elküldésre került - stinio.hu
 • Megrendelés törlése - stinio.hu

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;

A személyes adatok címzettje az a) pontban említett adatkezelő, valamint a további címzetteknek kerülhetnek átadásra:

 • végfelhasználó ügyfelek
 • kereskedelmi képviselők és beszállítói szervezetek
 • számvitel és adótanácsadás területén szolgáltatást végzők
 • kintlévőség behajtás területén szolgáltatást végzők
 • küldemények kézbesítése területén szolgáltatást végzők
 • SW felhasználók - feldolgozó alkalmazottai (munkatársai)
 • online marketing területén szolgáltatást végzők

f) A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik országba.

2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő további információkról tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem határozható meg, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

 • Az előzetes megrendelés/előszerződési ajánlat érvényessége 1 hónap.
 • Az előzetes megrendelés, illetve az előszerződési ajánlat és az áru lefoglalásának céljából történő felhasználáshoz megadott személyes adatok 24 hónap időtartamban kerülnek nyilvántartásra és megőrzésre, ugyanakkor az érdeklődő az előszerződési javaslat érvényességének lejártát követően kérheti a személyes adatok azonnali törlését.
 • Az áruvásárlás, illetve a szerződéskötés céljából történő felhasználásra megadott személyes adatokat törvény szerint 120 hónap időtartamban kötelezően nyilván kell tartani.
 • Az előbb említett határidő lejárta után a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

b) A személyes adatok érintettje kérelmezheti az adatkezelőtől:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • azok helyesbítését,
 • törlését, amennyiben azok kezelésének törvényes oka megszűnik,
 • kérelmezheti a kezelésük korlátozását,
 • kifogást emelhet a kezelésük ellen,
 • kérelmezheti az adatok átruházhatóságát.

c) A személyes adatok érintettjének jogában áll a felügyeleti hatóságnál, azaz az Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élni.

d) A személyes adatok érintettje előkészítés, esetleg az azt követő adásvételi szerződés megkötése céljából adja meg a személyes adatait. Ezeknek az adatoknak a megadása nélkül nem teljesülhet a vásárló és a szállító közötti szerződéses viszony.

e) A személyes adatok kezelése során, a TT HOLDING, a.s. vállalat szolgáltatásainak javítása céljából, a Online Comparison Shopping Kft. marketing vállalat részéről történő automatikus ügyfél elégedettségi kérdőív küldésére kerül sor (e-mail formájában).

f) Csak olyan a személyes adatok kezelése történik, melyekre a szerződésünkből fakadó kötelezettségeink teljesítéséhez, a prezentáció létrehozásához és az előszerződés megküldéséhez van szükségünk. Ezek minden esetben olyan törvényes okok, amihez nem szükséges az ügyfél írásos hozzájárulása. Továbbá a személyes adatai profilozottak.

g) A személyes adatok érintettjének jogában áll a személyes adatait gépileg olvasható formában megadni.